, ' '", 1 2015

החופש לביטוי מגעיל.
SilentMike
הערה: זו לא הפעם הראשו ה שמישהו כותב משהו כזה. זו כ ראה לא הפעם הראשו ה שא י כותב משהו כזה. הפוסט הזה לא מכוון להיות חזרה על מאמר ספציפי. א י מ יח שהוא חוזר על מוטיבים רבים ממאמרים רבים. לא ורא....

TrackBack    
  • del.icio.us
  • TailRank
  • co.mments

"
http://www.ozrox.com/item/ioppqitt


page 1 ozrox